Praktyki zawodowe

Procedury dotyczące przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej

Zasady wprowadzenia procedury dotyczącej przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej określa decyzja nr  14/2019 Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej z dnia  14  lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej  a także załączniki do tej decyzji: tj. Procedura dot. przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej, Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego.

 

Załączniki:

1.Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej.

2.Formularz zgłoszeniowy.

3.Oświadczenie.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego.

Metryczka

Data publikacji 25.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza Wydział Prewencji i RD
do góry