Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej

W Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej gromadzone i udostępniane są policjantom i pracownikom Policji zbiory aktów prawnych:

   -Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej;
  - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie;
  - Komendanta Głównego Policji;
  - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  - pozaresortowe.

Komendant Powiatowy Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:
 - decyzje;
 - rozkazy,
 - instrukcje,
 - pisma okólne
oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

Metryczka

Data publikacji 19.10.2012
Data modyfikacji 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza Wydział Prewencji i RD
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza
do góry